Geld lenen kost geld
doorlopend krediet

BKR Krediet BKR Krediet

BKR Krediet, een negatieve BKR en toch krediet nodig?

Geld lenen

Advertenties Advertenties

BKR KredietBKR Krediet


Kenmerken van een bkr krediet

Er kunnen met een aantal zaken rekening worden gehouden als er een krediet wordt aangevraagd of als er al een kredietfaciliteit is afgegeven waardoor er een negatieve bkr codering is ontstaan. Deze factoren zullen hieronder nader worden toegelicht.

  • Een krediet dat wordt afgesloten blijft gedurende een lange periode geregistreerd staan bij het bkr en zal pas vijf jaar na aflossing van het krediet uit het systeem geschoond worden.
  • De volgende gegevens worden door het bkr geregistreerd: persoonsgegevens, ingangsdatum krediet, bedrag van het krediet, het soort krediet, de beoogde aflossingsdatum, de daadwerkelijke datum van laatste aflossing dus van beŽindiging van het krediet en eventuele bijzondere kenmerken van het krediet.
  • Achterstanden in betaling zijn dus ook nog zichtbaar tot vijf jaar na aflossing van een krediet en kan dus eventueel tot moeilijkheden leiden bij het afsluiten van een nieuw krediet.
  • Het is mogelijk voor alle personen om inzage te krijgen in hun eigen geregistreerde gegevens bij het BKR. Zo kan nagegaan worden als er door een kredietverstrekker een krediet geweigerd wordt of de gegevens wel kloppen zoals deze geregistreerd staan.
  • Als blijkt dat er onjuiste gegevens staan vermeld dan kan via de oorspronkelijke kredietverstrekker die de gegevens heeft laten registreren verzocht worden om de gegevens te corrigeren.
  • Bij een negatieve BKR notering kan er door de reguliere geldverstrekkers geweigerd worden om een krediet te verstrekken en zal er naar andere mogelijkheden gezocht moeten worden.

Er zijn diverse mogelijkheden om een geldlening af te sluiten zonder dat de negatieve codering bij het BKR daar invloed op heeft. Nadeel van het afsluiten van een krediet zonder het controleren van de gegevens bij het BKR is dat er vaker minder gunstige voorwaarden aan zijn verbonden dan bij een reguliere kredietverstrekker. Een van de minder gunstige voorwaarden kan zijn dat het rentepercentage aanzienlijk hoger kan liggen dan bij een reguliere kredietverstrekker.

Bovendien is het de vraag of het raadzaam is een nieuw krediet af te sluiten als er sprake is van een betalingsachterstand voor een ander krediet. Wanneer u op een gegeven moment geld nodig heeft voor het aanschaffen van een product of een verbouwing en u zelf de financiŽle ruimte niet heeft, dan kunt u overwegen een krediet te nemen. Alle geregistreerde kredietverstrekkers moeten zich conform de richtlijnen gedragen en dit betekent dat ze verplicht zijn om bij het verlenen van een krediet, tussen Ä 500 en Ä 125.000 met een looptijd van minimaal drie maanden, de persoonsgegevens en kredietgegevens aan het BKR te verstrekken.

Daarnaast zijn deze geldverstrekkers verplicht om als er betalingsachterstanden betreffende de aflossing van kredieten optreden, dit aan het BKR te melden. Ook wanneer deze achterstanden alsnog betaald worden, als kredieten geheel worden afgelost en wanneer er problemen zoals onregelmatigheden, pogingen tot oplichting en ander wangedrag optreden, moeten geldverstrekkers conform de regels het BKR hierover informeren. Op het moment dat u bij een geregistreerde geldverstrekker of bank een krediet aanvraagt, dan zal deze geldverstrekker op basis van een aantal met name financiŽle gegevens beslissen of u een krediet krijgt en welk bedrag men u maximaal wil lenen. Een kredietgever zal enerzijds uw kredietwaardigheid bepalen aan de hand van uw inkomen, uw vaste financiŽle verplichtingen en persoonlijke situatie. De reden waarom u een bkr krediet aanvraagt is vaak niet van belang voor de kredietverstrekker. Daarnaast men ook een BKR-toetsing doen, dat wil zeggen het BKR-register raadplegen. Hierdoor krijgt de geldverstrekker een overzicht van kredieten die u heeft en had, maar ook inzicht in hoe u altijd heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit de kredieten. Op basis van al deze gegevens zal niet het BKR, maar de geldverstrekker zelf beoordelen of hij u een krediet wil verschaffen.


Goedkope lening aanvragen

Financieel warenhuis

BKR Krediet

disclaimer - privacy statement - links - prospectussen - (c) copyright 2008 - 2018, www.directgeldlenenbkr.nl - alle rechten voorbehouden.